Etolog    

En Eto- (Vad då???)

Etologi är en fördjupning inom ämnet zoologi.
En etolog är en person som är utbildad i djurs beteenden och orsakerna bakom dem.
 

En etolog arbetar forskningsbaserat och erbjuder vetenskapliga råd och inlärningsmetoder. De arbetar med ett  vetenskapligt arbetssätt och välbeprövade metoder.
 
Det finns många artspecifika, väldigt duktiga djurtränare som inte är etologer. Etologers styrka är bland annat att kåren har en kvalitetssäkrad kunskap. Etologers kunskapsnivå är hög, kvalitativ och kunskapsmässigt är det lite variation. Oavsett vilken etolog du anlitar vet du att du får välbeprövad, kvalitativ hjälp. De råd och metoder som används kommer aldrig att skada någon vilket ger en stor säkerhet och trygghet. Etologer har också en bred grundkunskap som inte är artspecifik vilket ger en större etologisk grund.
 
Det holistiska perspektivet blir viktigt för att nå till botten med viss beteendeproblematik och en etolog har en tränad förmåga att se förbi ”symptomen” och tänka djupare och bredare. En etolog är tränad på att ta fram rätt övning eller lösning till varje individ, vilket är viktigt eftersom samma problematik kan ha olika ursprung.
 
En etolog är inte ett legitimerat yrke och i dag kan vem som helst kalla sig för etolog. Det är viktigt att poängtera och definiera vad vi menar med en etolog. Eftersom vi finner att det absolut viktigaste argumentet för att använda sig av en etolog är den evidensbaserade kunskapen och de vetenskapliga arbetssätt de använder har vi valt att använda oss av yrkesorganisationen för etologer, Sveriges Akademiska Etologers definition och krav för medlemskap. Du kan läsa mer om SAE här.
 
Organisationen SAE främjar också samarbete inom yrkeskåren vilket ger ett mervärde både för etologer och slutkunder. Etologer har alltså ett stort nätverk där man kan införskaffa sig mer kunskap, råd och erfarenheter. De etologer som är anslutna till SAE har dessutom en yrkeskodex att följa vilket ger en trygghet för den som anlitar en etolog. Etologernas yrkeskodex har
 
” för syfte att beskriva professionens värdegrund och fungera som stöd för moralisk och etisk vägledning. Koden ämnar stimulera till reflektion och diskussion om etik inom etologi, både personlig och inom yrkeskåren”.
 
Yrkeskodexen i sin helhet går att läsa på SAEs hemsida.