Verksamhetskonsulter

Vi hjälper din verksamhet med kompetent personal och konsulter. 
Våra etologer är utbildade i djuhållning, djurhälsa och smittskydd. Vi har också stor kompetens inom djurskydd, försöksdesign och avelsarbete. Vi kan erbjuda din verksamhet engagerade och sakkunniga konsulter. 

Etolog.se supporterar djurhållningsbranschen och utbildningsinstanser för djurutbildningar med kompetent personal och konsulter med gedigen utbildning. Etolog.se drivs av företaget Yoma Consulting AB. Trots att vi ofta är på olika uppdrag har vi stort utbyte av varandras kompetens och arbetssätt vilket är väldigt utvecklande för varje medarbetare. Vi brinner för god arbetsmiljö och tror att man är bättre på sitt jobb om man har roligt samtidigt. Vi har erfarenhet från 

  • Naturbruksgymnasium
  • Djursjukvård
  • Lantbruk 
  • Besöksgårdar
  • Katthem
  • Hunddagis 
  • Hundföretag 
  • Zoobutik 
  • Djurpark 

Ni kan boka våra etologer på timme eller för kortare och längre uppdrag på del- eller heltid. 

Kontakta oss för bokning och frågor
ellen@yoma.se 
0730 - 21 51 52