Beteendemottagning
 på kliniken 

Boka en etolog till er klinik 

Vi ger er möjligheten att erbjuda professionell beteendemottagning på er klinik. Kontakta oss för att diskutera hur ni startar upp en beteendemottagning på er klinik. 

Evidensbaserad vård- hela vägen.

Fokus på beteendefrågor, stressproblematik och hanteringsträning växer. Att som djurklinik kunna erbjuda beteendeträning och rådgivning kring hanteringsproblem är  självklar service efterfrågad av djurägare. Vi ger er möjligheten att erbjuda professionell beteendemottagning på er klinik. Kontakta oss för att diskutera hur ni startar upp en beteendemottagning på er klinik. 

Veterinärens fokus är det veterinärmedicinska, och bör så vara. Sällan har veterinären tiden eller kunskapen som behövs för att utreda vad som är grunden till ett oönskat beteendet. I en del fall är ett beteendeproblem ett primärt problem, men inte sällan är ett oönskat beteende en sekundär respons. Beteendeproblem samverkar ofta med ett medicinskt problem.  T ex aggressivitet är ofta sammankopplat med fysisk smärta som ryggont.
Här bör vi arbeta över yrkeskategorier och erbjuda djurägaren, och djuret, en helhetslösning. Beteendemottagningen på din klinik  kommer fånga upp många patienter som sökt primärt för beteendeproblematik men där orsaken är fysisk.
När smärta eller sjukdom är behandlat kan vissa beteenderepertoarer finnas kvar och en etolog kan erbjuda verktyg för att motbetinga det som tidigare varit obehagligt. Också då situationen är omvänd, som med katten som kissar inne. Alla prover är okej och katten konstateras vara frisk. Problemet kvarstår. Möjligheten att kunna erbjuda den djurägaren hjälp att få ordning på problemet genom att boka ett besök på beteendemottagningen blir en lättnad, både för veterinär och djurägare.  

Även för djurägaren som försöker finna hjälp utan att rådfråga sin veterinär blir sökandet som i en djungel. Hela internet är fullt av olika djurtränare som förespråkar olika tekniker och det är omöjligt att veta vad som är evidensbaserade tekniker och utbildade tränare. Många ser kända djurtränare på tv och bildar sig en uppfattning utifrån detta. Här saknas också en tydlig, evidensbaserad väg.

Vi erbjuder välutbildade, kompetenta etologer för beteendemottagning på din klinik.  Moderna kliniker erbjuder proffesionell beteenderådgiving. Vi hjälper er!