Rätt kompetens  
 på rätt plats 

 För djurägaren

Vi kan hjälpa dig med ditt husdjur. Våra etologer har relevant utbildning och erfarenhet av din djurart. Oavsett om du behöver hjälp med vardagsträning, beteendeproblematik eller förebyggande träning. Många av våra etologer håller också kurser av olika slag. 

 För verksamhet 

Våra etologer är utbildade i djurhållning, djurhälsa och smittskydd. Vi har också kompetens inom djurskydd, försöksdesign och avelsarbete. Vi kan erbjuda din verksamhet engagerade och sakkunniga konsulter.  Våra etologer har nära samarbete med veterinär.

 För kliniker 

Hos oss kan du boka en etolog till din beteende-mottagning.  För ett trovärdigt holistiskt perspektiv bör också beteenderådgivning vara lika evidensbaserad och kvalitativ som veterinärmedicinen. Erbjud professionell beteende-rådgivning  på din  klinik. 

 Utbildning och föreläsning 

Vi har Etologer med erfarenhet av att arbeta som yrkeslärare. Några av våra etologer har läst pedagogik. Vi har en etolog till din gymnasieskola. Vi erbjuder föreläsningar och kurser i djurhållning, djurhälsa, etologi, djurskydd och det mesta annat som rör djur.