Etolog.se 

Här hittar ni ett intressant blogginlägg från disputerad Etolog Karolina Westlund >>
Karolina Westlunds artikel heter To feed or not to feed: Counterconditioning in the veterinary clinic. Den är publicerad i Journal of Veterinary Behavior 10 (2015) 433e437. Maila henne å skickar hon gärna artikeln. 

Fler artiklar: 

  •  Savvas et al. The effect of pre-anaesthetic fasting time and type of food on gastric content volume and acidity in dogs. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, 2009, 36, 539–546. 
  • Lamata et al. 2012. The risk of passive regurgitation during general anaesthesia in a population of referred dogs in the UK.Veterinary Anaesthesia and Analgesia, 2012, 39, 266–274

Beteenderådgivning eller träningsbesök på klinik? 
Vi erbjuder onlinebokning för beteenderådgivning. För evidensbaserad rådgivning, hänvisa era djurägare till oss! 

Eller... vill ni ha beteendemottagning och/eller erbjuda träningsbesök på er klinik? En av våra etologer kan komma och arbeta på plats hos er. 

Kontakta oss för mer information