Lisa Berglund  

Etolog Lisa Berglund.
Område: Borås med omnejd.
Inriktning: Främst katt vad gäller beteendekonsultation och träning men också sällskapsdjur och häst för övriga utbildningsuppdrag.


Om Lisa  
Lisa har en kandidatexamen vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, med inriktning etologi och antrozoologi. Lisa genomförde ett tvärvetenskapligt examensarbete inom etologi och etik som har titeln Etologens yrkeskodex och finns att läsa här. Arbetet resulterade i en yrkeskodex som senare antogs av Sveriges Akademiska Etologer och används än idag.
 
Genom universitetsutbildningen har Lisa godkänd utbildning för zoo-handlare och är också godkänd för att söka paragraf 16-tillstånd hos Jordbruksverket. Utöver kandidatexamen har Lisa gått andra utbildningar som exempelvis Hund- och kattetologi vid SLU, Djurens kommunikation I vid Linköpings Universitet samt Fear Free Certification Program.
 
Lisa tillsammans med etologen Nayna Andersson är initiativtagare till yrkesorganisationen Sveriges Akademiska Etologer. Lisa och Nayna driver också Kattoteket som sprider kunskap om katt i bland annat podformatet Kattoteket spinner vidare. Finns där poddar finns!
 
Lisa har arbetat som forskningsassistent i både gris- och kattstudier vid SLU, som djurvårdare och informatör vid Borås Djurpark och som hund- och naturbrukslärare vid Realgymnasiet i Borås.  
 
Lisas fokus och expertis är relationen mellan djur och människa och hur problem förebyggs. Sedan 2011 driver hon företaget Djurrelationer – etologisk inspiration och rådgivning. Där hon jobbar med kursverksamhet, föreläsningar och rådgivning om sällskapsdjurs beteende, inklusive häst. Genom sin verksamhet har hon också samarbetat med kliniker och katthem. Lisa arbetar främst och allra helst med katt där intresse och behov stadigt ökar.
 
Lisa erbjuder kattkurs som är anpassad efter Jordbruksverkets krav på utbildning för att starta katthem eller –pensionat. Passar även dig som vill fördjupa dina kunskaper om katt och modern katthållning.
 
Utöver detta erbjuds skräddarsydda föreläsningar och givetvis beteendekonsultation för katt på telefon/videolänk/hembesök. 
 

 Boka en föreläsning med Lisa!  

>>Kattens beteende och behov<<

Lär dig mer om kattens beteende av en av Sveriges främsta kattexperter. Hur kan vi skapa en riktigt god kattmiljö? Beroende på ert behov pratar vi om ursprung, inlärning, sinnen och problemhantering. Allt baserat på senaste forskning och beprövad erfarenhet

"För närvarande tar Lisa inte emot bokningar för föreläsningar eller beteendekonsultationer men är du intresserad av att gå kattkurs, läs mer under Kurser.  Du kan också kontakta Lisa för mer info eller läs mer på djurreltioner.se

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss på Etolog.se för att boka Lisa för föreläsning eller diskutera uppdrag. Du kan också boka in en beteendekonsultation för katt hos Lisa i vår onlinebokning. Kontakta etolog.se 

Lisa Berglund
lisaberglund@etolog.se
www.djurrelationer.se