Emma Almquist  

Etolog Emma Almquist
Område: Skåne (utgår från Lund). 
Inriktning: Arbetar idag främst med hund och kanin/smågnagare.


Om Emma 
Emma har en kandidatexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet i biologi, med fördjupning inom etologi och antrozoologi. Hennes examensarbete handlade om hanteringsmetoder för hundmöten när hunden är kopplad. Hon testade olika metoder för att minska stress vid hundmöten, under handledning av doktor Therese Rehn och hundpsykolog Eva Bodfäldt. Du kan läsa arbetet här.

Utöver sin kandidatexamen har Emma läst kurser i hundens beteendebiologi och diverse kurser i kognition. Hon samlar idag fristående kurser på avancerad nivå för att utvecklas ytterligare. Men, Emma har inte bara utbildat sig akademiskt. För att få in praktisk erfarenhet och mer beprövad kunskap har hon gått en hundinstruktörsutbildning, FearFree Certification Program och kurser inom friskvård hos hund – för att nämna några utbildningar.

Sedan 2015 är Emma ordförande i Sveriges Kaninvälfärdsförening som hon grundade tillsammans med andra eldsjälar. Föreningen arbetar för alla tamkaniners välfärd och status. Ni kan läsa mer om föreningens arbete här.

Emma driver företaget Djurvetologen som erbjuder föreläsningar, konsultationer, utbildningar och mer djupgående utredningar. Ni kan boka alla dessa inom etologi, träning av beteende eller fysisk friskvård. Hon är kvalitetsmärkt av både Sveriges Akademiska Etologer och Sveriges Hundföretagare. Hennes vision är att hennes kunder ska förstå djurens beteende bättre och att relationen mellan djur och människa ska vara ömsesidigt hållbar och kärleksfull.

Ni hittar henne oftast på ZooGiganten i Lomma (Skåne) där hon har en modern kurslokal och mottagning för beteendekonsultationer. Hon har ett nära samarbete med butik, veterinär och hundmassör på ZooGiganten för att få med hela djuret när eventuella problem ska lösas. Kurser och event på ZooGiganten hittar ni enklast här.

Pris för beteendekonsultation:  Online Hund: 950kr. Online Kanin och smådjur: 500kr.  För att boka tid för beteendeutredning som hembesök eller i lokal med Emma, läs mer här.

 Boka en föreläsning med Emma!  

<<Kaninvälfärd och berikning>>
Den här kursen handlar inte om vilket foder du ska ge kaniner, eller precis hur de ska skötas. Här presenteras ett bredare tankesätt om välfärd för kaniner. I kursen tar Emma avstamp i kunskap om vild- och tamkaninen, för att sedan gå igenom hela kaninens tidsbudget - ett sätt att angripa begreppet välfärd. Vad gör kaniner om dagarna? Kaninens beteenden bryts här ner i naturliga beteenden & behov, vad som händer om de inte tillfredsställs och hur vi bäst berikar våra kaniners liv. Vi kommer vända och vrida på begreppet välfärd, naturliga beteenden och vårt ansvar att ge kaninerna ett gott liv.

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss på Etolog.se för att boka Emma för föreläsning eller diskutera uppdrag. Du kan också boka in en beteendekonsultation för hund hos Emma i vår onlinebokning. Kontakta etolog.se 

Emma Almquist
emmaalmquist@etolog.se
www.djurvetologen.se