Anna-Maria Svedberg  

.
Foto: Hanna Ericsson, 
@bizzhaiesune, @gsdiveraxiz
 

Etolog Anna-Maria Svedberg
Område: Härnösand med omnejd.
Inriktning: Hund- och kattbeteende. ID-Hundförare.
Konsultationer också för Gnagare och vattensköldpadda. 


Om Anna-Maria 
Anna-Maria har kandidatexamen från Sveriges Lantbruksuniversitetets program Etologi- och Djurskydd. Kandidatarbetet handlade om Resursförsvar hos hund.  Det kan du läsa här. Anna-Maria läste sedan vidare vid masterprogrammet Applied Ethology and Animal biology för Per Jensen (proffessor i etologi) på Linköpings Universitet. Sista året vid masterprogrammet ägnade hon åt att studera beteendet hos Försvarsmaktens schäfrar under deras lämplighetstest. Det arbetet finns publicerat i den vetenskapliga tidskriften Journal of Veterinary Behavior. Du kan läsa mer om det här.  

Anna-Maria driver idag företaget Etologica i Härnösand där hon hjälper hundägare att förstå och rehabilitera sina hundars beteenden genom beteenderådgivningar, kurser och föreläsningar.

Förutom hundens beteende är Anna-Maria även inriktad på kattens beteende och söker efter försvunna katter och andra djur med sin licensierade ID- hund. Utöver det innehar hon godkänd utbildning för Zoo-handlare och sitter med i styrelsen för Sveriges Hundföretagare, stiftelsen Forska Utan Djurförsök och MittNätverket Vendela för kvinnor med företag i Härnösand.

 Anna-Maria är en van och uppskattad föreläsare inom etologi och har bland annat föreläst om stress hos hund, hunden sinnen och känslor, reaktiva hundar, ID-hundens arbete, berikning och träning av katt och försöksdjurens naturliga beteenden (på uppdrag av Svenska Jordbruksverket).

Foto: Hanna Ericsson, @bizzhaiesune, @gsdiveraxiz
Foto: Hanna Ericsson, @bizzhaiesune, @gsdiveraxiz
 Boka en föreläsning med Anna-Maria!  

>>Reaktiva Hundar- Hundar som hörs och syns<<
 

Mer info kommer snart! 
 

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss på Etolog.se för att boka Anna-Maria för föreläsning eller diskutera uppdrag. Du kan också boka in en beteendekonsultation för hund, katt, gnagare eller vattensköldpadda hos Anna-Maria i vår onlinebokning. Kontakta etolog.se 

Anna-Maria Svedberg
anna-mariasvedberg@etolog.se
 www.etologica.se